INNOVASJON, FUNKSJONALITET OG VEDLIKEHOLDSVENNLIG

Epoke er vår samarbeidspartner på veivedlikeholdsprodukter i vintersesong, bl.a snøploger, snøfreser og strømaskiner.

Om Epoke
Innovasjon, funksjonalitet og vedlikeholdsvennlighet er blant grunnpilarene i Epokes produkter. Siden 1950-årene, da produksjon og markedsføring av de danske sprederne for alvor skjøt fart, har Epoke bidratt til vinterveivedlikehold i både Danmark og Norge i tillegg til øvrige Europa, Nord-Amerika og Asia.

Epoke-doseringsprinsippet har siden 1950-årene sikret nøyaktig og jevn utlegging av alle spredematerialer, og det er fortsatt det grunnleggende prinsippet ved videreutvikling av fremtidens maskiner til vinterveivedlikehold.

Kontakt en av våre forhandlere for tilbud på Epoke-produkter.

Se epoke i bruk

Se vårt

Bildegalleri